Bouwen aan toekomstbestendig onderwijs

Posted on mrt 6, 2018

School Vest heeft zich de afgelopen periode verdiept in de leerlijn van LEGO Education, in 3D tekenen en in onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. We zullen de rest van dit schooljaar en volgend schooljaar de LEGO leerlijn en het 3D tekenen een weg laten vinden binnen ons onderwijsaanbod.

Wat betreft het onderwijs aan onze meer- en hoogbegaafde leerlingen start er dit jaar een pilot met vier Kangoeroegroepen.
In de kangoeroegroepen willen we leerlingen stimuleren om zich verder te ontwikkelen door middel van de methode leren leren, creatief denken, filosoferen en de mindset-theorie.