De Dordtse Schoolvereniging is op zoek naar een externe vertrouwenspersoon

Onze Vereniging heeft een externe vertrouwenspersoon, een onafhankelijk persoon waar ouders en verzorgers, maar ook personeelsleden een beroep op kunnen doen als ze een probleem ervaren op de school waarbij zij behoefte hebben aan een luisterend oor, concreet advies of steun bij een volgende stap.

Wanneer kunnen ouders een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon?

Het kan gebeuren dat ouders op school een probleem hebben dat hun kind aangaat. De afgesproken gedragslijn is dat ouders het probleem eerst bespreken met de leerkracht van hun kind en/ of de intern leerlingbegeleider en -als die er samen niet uitkomen- met de schooldirecteur. Als het niet lukt om er samen uit te komen en/of ouders willen praten met een onafhankelijk persoon dan kunnen zij contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De taken van de externe vertrouwenspersoon:

 • Luisteren naar het verhaal van de ouders;
 • Bespreken wat er al gedaan is en wat de volgende stap zou kunnen zijn;
 • Ondersteunen indien gewenst bij het zoeken naar een oplossing binnen de school bijvoorbeeld door bij gesprekken aanwezig te zijn;
 • Ondersteunen indien gewenst bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie;
 • Meedenken bij welke ( hulpverlenings) instantie ouders terecht kunnen eventuele verdere hulp.

Wanneer kunnen medewerkers een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon?

De Dordtse Schoolvereniging wil de medewerkers beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, de externe onafhankelijke vertrouwenspersoon speelt daar een belangrijke rol bij.

Deze vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. De taken van een vertrouwenspersoon bestaan o.a.  uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
 • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
 • Begeleiden, indien gewenst, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of het bestuur;
 • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Heb je interesse?

Wij zijn op zoek naar iemand met een HBO of WO opleiding die beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je bent in staat om te verbinden, bent analytisch sterk en beschikt over een positief kritische houding. Bij voorkeur beschik je over kennis van de sociale kaart in Dordrecht.

Je bent onafhankelijk en hebt dus geen binding met de scholen, de leerlingen, de ouders, de werknemers of het bestuur.

Je ontvangt een passende financiële vergoeding voor je inzet.

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar de bestuurder, Pien Verwilligen. Je kunt ook bellen met één van de scholen en vragen naar Pien Verwilligen: School Vest 078-6390120, De School Mühring 078-6135064. We kijken uit naar je reactie.

Voor meer informatie over vertrouwenspersonen en hun werk https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/vertrouwenswerk-po