Het bestuur van de Dordtse schoolvereniging is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter, een verbinder met hart voor onderwijs

De Dordtse Schoolvereniging draagt de verantwoordelijkheid voor School Vest en De School Mühring, twee basisscholen in het centrum van Dordrecht. Alle ouders van de leerlingen zijn lid van de Vereniging. De Vereniging heeft een ‘one tier‘-bestuur: bestuur en toezicht zijn ondergebracht in één orgaan. Het bestuur bestaat uit 8 leden: zes toezichthoudende bestuurders, de uitvoerend bestuurder en de onafhankelijk voorzitter. De toezichthoudende leden zijn ouders en worden door ouders gekozen.

Het onderwijs op de scholen wordt gegeven op algemene grondslag, dat wil zeggen op basis van gelijkheid van alle gezindten. Wij staan op basis van wederzijds respect open voor alle kinderen en ouders.

De voorzitter bereidt samen met de uitvoerend bestuurder de vergaderingen voor, zit ze voor, en zorgt voor (controle op) de uitvoering van de vergaderbesluiten. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor het bestuur. Als regisseur van het toezichtproces is hij/zij verantwoordelijk voor de bewaking van de roldiscipline binnen de toezichthouders. Andere bijkomende taken voor de voorzitter zijn:

 • Voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met het uitvoerend Bestuur (werkgeversrol);
 • Acteren als sparringpartner van de uitvoerend bestuurder;
 • Voeren van het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, twee maal per jaar;
 • Beoordelen en toetsen van de eigen werkzaamheden als toezichthouder en het controleren van de externe verantwoording daarvan.

 

Het bestuur vergadert minimaal acht keer per jaar, meestal meer. Eenmaal per jaar, voor de zomervakantie, vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. De exacte tijdsinvestering verschilt per maand en is mede afhankelijk van de agenda.

 

Dit ben jij:

Je hebt een hart voor onderwijs, kent het onderwijs en weet wat er speelt. Jij bent een verbinder met natuurlijk gezag. Jij hebt een heldere visie, bent diplomatiek en wordt niet gedreven door een behoefte om op de voorgrond te treden, maar bent juist gericht op het bieden van ruimte aan anderen. Jij hebt durf en tact om precaire situaties aan de orde te stellen en daar adequaat mee om te kunnen gaan. Ook ben jij in staat om de balans en eenheid binnen de toezichthouders en tussen de toezichthouders en de uitvoerend bestuurder te organiseren en in stand houden. Je versterkt het team, de onderlinge samenwerking en het teamgevoel.

Aantal aanvullende persoonskenmerken zijn:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Heeft bij voorkeur ervaring in een voorzittersfunctie in een toezichthoudend orgaan;
 • Kennis van en ervaring met conflicthantering;
 • Kennis van en ervaring met veranderprocessen;
 • Heeft kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
 • Beschikt over een relevante maatschappelijke netwerk, bij voorkeur binnen de gemeente Dordrecht, of bent in staat om dat netwerk op te bouwen;
 • Beschikbaar (qua tijd en op specifieke momenten) om de rol als voorzitter te kunnen uitvoeren, de functie vereist soms flexibiliteit;
 • Heeft geen actieve dagelijks bestuursfunctie in het primair onderwijs.

 

Wat bieden wij?

Wij bieden jou de mogelijkheid een maatschappelijk relevante bijdrage te leveren aan het voortbestaan en de ontwikkelingen van onze scholen en het onderwijs in Dordrecht. Wij stellen daar een vergoeding van € 3.600,- per jaar tegenover.

 

Contactinformatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw Yvette Lugthart, waarnemend voorzitter via yvettelugthart@hotmail.nl of mevrouw Pien Verwilligen, uitvoerend bestuurder, p.verwilligen@dsvag.nl of 078-6390120.

 

Procedure

Graag ontvangen wij jouw CV en motivatiebrief uiterlijk maandag 7 november 2022 op werkenbij@dsvag.nl ter attentie van mevrouw Y. Lugthart.

De gesprekken worden gevoerd met de waarnemend voorzitter, een toezichthoudend bestuurslid en de uitvoerend bestuurder. Daarna vindt een gesprek plaats met het gehele bestuur.

Voor meer informatie over de Vereniging en de scholen, bekijk onze website: www.dordtseschoolvereniging.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.