School Vest en de School Mühring vanaf 2019/2020 Museumschool!

Het schooljaar 2019/2020 zijn we gestart met een nieuwe pilot: de museumschool. Er is een werkgroep gevormd van leerkrachten van school Vest en de school Mühring plus een aantal mensen van de Dordtse musea: Dordrechts museum, het Hof en Museum Van Gijn. Deze groep zal regelmatig overleg hebben.

Het is de bedoeling dat elke groep (1 t/m 8) eenmaal per jaar een museumles krijgt in een van de musea, of dat de mensen van het betreffende museum naar school komen om de les te verzorgen. De lessen zijn nog in ontwikkeling en de leskisten hiervoor moeten nog tot stand komen. De vakken waarin dergelijke lessen gegeven kunnen worden zijn bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde en de creatieve vakken zoals handenarbeid en tekenen.

Wij willen de leerlingen o.a. op grond van de zogenaamde Visible Thinking Routines museumles gaan geven: op 5 manieren leren om naar kunst te kijken.

Zo komt basisonderwijs en kunstzinnige vorming samen, waarvoor een overeenkomst is gesloten tussen de hiervoor genoemde musea en de DSV: school Vest en de school Mühring.