SCHOOL VEST EN DE SCHOOL MUHRING ONTVANGEN DE HOOGST MOGELIJKE BEOORDELING “GOED”!

De scholen van de Dordtse Schoolvereniging, De School Mühring en  School Vest, zijn onlangs door de onderwijsinspectie op hun kwaliteit beoordeeld. Beide scholen hebben de hoogst mogelijke beoordeling ontvangen en dat is het oordeel “goed”.

De inspectie stelt een rapport op dat na vaststelling openbaar wordt gemaakt. Dat zal naar verwachting in januari 2020 gebeuren.