Het bestuur van de Dordtse Schoolvereniging is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter.

De Dordtse Schoolvereniging draagt de verantwoordelijkheid voor School Vest en De School Mühring, twee basisscholen in het centrum van Dordrecht. Alle ouders van de leerlingen zijn lid van de Vereniging. De Vereniging heeft een ‘one tier‘-bestuur: bestuur en toezicht zijn ondergebracht in één orgaan. Het bestuur bestaat uit 8 leden: zes toezichthoudende bestuurders, de uitvoerend bestuurder en de onafhankelijk voorzitter. De toezichthoudende leden zijn ouders en worden door ouders gekozen.  

Het onderwijs op de scholen wordt gegeven op algemene grondslag, dat wil zeggen op basis van gelijkheid van alle gezindten. Wij staan op basis van wederzijds respect open voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun culturele- of religieuze achtergrond.

De voorzitter bereidt samen met de uitvoerend bestuurder de vergaderingen voor, zit ze voor, en zorgt voor (controle op) de uitvoering van de vergaderbesluiten. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor het bestuur. Als regisseur van het toezichtproces is hij/zij verantwoordelijk voor de bewaking van de roldiscipline binnen de toezichthouders. Andere bijkomende taken voor de voorzitter zijn:

 • Controleren op verschillende taakgebieden binnen de toezichthouders;
 • Voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met het uitvoerend bestuur (werkgeversrol);
 • Acteren als sparringpartner van de uitvoerend bestuurder;
 • Voeren van het jaarlijkse overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad;
 • Beoordelen en toetsen van de eigen werkzaamheden als toezichthouder en het controleren van de externe verantwoording daarvan.

Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar. Eenmaal per jaar, voor de zomervakantie, vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.

 


 

Dit ben jij

Je hebt een hart voor onderwijs, kent het onderwijs en weet wat er speelt. Jij bent een verbinder met natuurlijk gezag. Jij hebt een heldere visie, bent diplomatiek en wordt niet gedreven door een behoefte om op de voorgrond te treden, maar bent juist gericht op het bieden van ruimte aan anderen. Jij hebt durf en tact om precaire situaties aan de orde te stellen en daar adequaat mee om te kunnen gaan. Ook ben jij in staat om de balans en eenheid binnen de toezichthouders en tussen de toezichthouders en de uitvoerend bestuurder te organiseren en in stand houden.

 Aantal aanvullende kenmerken zijn:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Heeft bij voorkeur ervaring in een voorzittersfunctie in een toezichthoudend orgaan;
 • Kennis van en ervaring met conflicthantering;
 • Geen directe band met één van de onder de Vereniging vallende scholen;
 • Heeft kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en beschikt over een relevante maatschappelijke netwerk, bij voorkeur binnen de gemeente Dordrecht;
 • Beschikbaar (qua tijd en op specifieke momenten) om de rol als voorzitter te kunnen uitvoeren;
 • Heeft geen actieve dagelijks bestuursfunctie in het primair onderwijs.

 


 

Wat bieden wij?

Wij bieden jou de mogelijkheid een maatschappelijk relevante bijdrage te leveren aan het voortbestaan en de ontwikkelingen van onze scholen en het onderwijs in Dordrecht. Wij stellen daar een vergoeding van € 1.500,- per jaar tegenover.  

 


 

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer P.C. de Jong, waarnemend voorzitter via pietercornelisdejong@hotmail.com of mevrouw Pien Verwilligen, uitvoerend bestuurder, p.verwilligen@dsvag.nl of 078-6390120.

 


 

Procedure

 • Graag ontvangen wij jouw CV en motivatiebrief uiterlijk maandag 11 januari 2021 op werkenbij@dsvag.nl ter attentie van de heer P.C. de Jong.
 • De gesprekken worden gevoerd met de waarnemend voorzitter, toezichthoudende bestuursleden en de uitvoerend bestuurder.
 • Voor meer informatie over de Vereniging en de scholen, bekijk onze website: www.dordtseschoolvereniging.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.