De leden van de vereniging kiezen de leden van het toezichthoudend bestuur. De toezichthouders kunnen ouders zijn maar ook deskundigen die geen kind op school hebben. De voorzitter wordt buiten de kring van ouders gekozen.

  • De toezichthouders benoemen een uitvoerend bestuurder.
  • De toezichthouders voeren het werk op vrijwillige basis uit, de uitvoerend bestuurder is in dienst van de organisatie.
  • De uitvoerend bestuurder geeft leiding aan de twee directeuren.
  • Ouders zijn nauw betrokken bij de vereniging. Niet alleen zijn zij lid van de vereniging, zij nemen ook zitting in het bestuur, de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Samenstelling bestuur


Pieter de Jong
Waarnemend voorzitter


Dennis Dierikx
Secretaris


Jacqueline Ossewaarde
Bestuurder

 


Marnix Muller
Bestuurder


Alain Sterk
Penningmeester

 


Thijs Klaassen
Bestuurder


Pien Verwilligen
Uitvoerend bestuurder

Organogram

 

Organogram DSV