Inspectierapport 

Het inspectierapport van bestuur en scholen DSVAG d.d. 24-01-2020.

Strategisch Beleidsplan 2017-2021

Een beleidsplan met algemene doelstellingen en richtinggevende uitspraken waarmee het bestuur zijn visie op de toekomst verwoordt.

Jaarverslag 2019

Hierbij vindt u het financieel jaarverslag over 2019.

Schoolgids Vest 2020-2021

In de schoolgids leest u alle informatie over het onderwijs van School Vest. Op de website van de school vindt  u meer informatie.

Schoolgids Mühring 2020-2021

In de schoolgids leest u alle informatie over het onderwijs van School Mühring. Op de website van de school vindt  u meer informatie.


Klachtenregeling

De klachtenregeling beschrijft de wijze waarop u kunt omgaan met klachten. Het verwijst naar de juiste personen en naar de landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs waar de vereniging bij is aangesloten.

Privacyreglement

Privacyreglement de Dordtse Schoolvereniging (DSV)


Visitatierapport Dordtse Schoolvereniging

Dit rapport bevat de bevindingen van de visitatiecommissie die De Dordtse Schoolvereniging bezocht heeft voor een bestuurlijke visitatie.