Jaarverslag 2023 Dordtse Schoolvereniging

Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en de jaarrekening.

Koersplan Dordtse Schoolvereniging

Hier het Koersplan Dordtse Schoolvereniging (DSV) 2022-2026.

Klachtenregeling

De klachtenregeling beschrijft de wijze waarop u kunt omgaan met klachten. Het verwijst naar de juiste personen en naar de landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs waar de vereniging bij is aangesloten.

Externe vertrouwenspersoon

Hier de gegevens van de vertrouwenspersoon van de Dordtse Schoolvereniging (DSV)

Informatie over Ouderbijdragen

Informatie over de ouderbijdragen nieuwe wetgeving vindt u hier.

Inspectierapport 

Het inspectierapport van bestuur en scholen DSVAG d.d. 24-01-2020.

Visitatierapport Dordtse Schoolvereniging

Dit rapport bevat de bevindingen van de visitatiecommissie die De Dordtse Schoolvereniging bezocht heeft voor een bestuurlijke visitatie.

Schoolgids Vest 2023-2024

In de schoolgids leest u alle informatie over het onderwijs van School Vest. Op de website van de school vindt u meer informatie.

Schoolgids Mühring 2023-2024

In de schoolgids leest u alle informatie over het onderwijs van School Mühring. Op de website van de school vindt u meer informatie.

Privacyreglement

Privacyreglement de Dordtse Schoolvereniging (DSV)