Jaarverslag 2021 Dordtse Schoolvereniging

Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en de jaarrekening.

Informatie over Ouderbijdragen

Informatie over de ouderbijdragen nieuwe wetgeving vindt u hier.

Inspectierapport 

Het inspectierapport van bestuur en scholen DSVAG d.d. 24-01-2020.

Strategisch Beleidsplan 2017-2021

Een beleidsplan met algemene doelstellingen en richtinggevende uitspraken waarmee het bestuur zijn visie op de toekomst verwoordt.

Visitatierapport Dordtse Schoolvereniging

Dit rapport bevat de bevindingen van de visitatiecommissie die De Dordtse Schoolvereniging bezocht heeft voor een bestuurlijke visitatie.

Schoolgids Vest 2022-2023

In de schoolgids leest u alle informatie over het onderwijs van School Vest. Op de website van de school vindt u meer informatie.

Schoolgids Mühring 2022-2023

In de schoolgids leest u alle informatie over het onderwijs van School Mühring. Op de website van de school vindt u meer informatie.

Klachtenregeling

De klachtenregeling beschrijft de wijze waarop u kunt omgaan met klachten. Het verwijst naar de juiste personen en naar de landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs waar de vereniging bij is aangesloten.

Privacyreglement

Privacyreglement de Dordtse Schoolvereniging (DSV)