Foto van fotolumo

Werken bij de Dordtse Schoolvereniging  

De Dordtse schoolverenging heeft twee scholen, School Vest en De School Mühring in het centrum van Dordrecht.

Samen met alle betrokkenen bij de school hebben we een nieuw Koersplan 2022-2026 gemaakt met daarin onze visie, missie, kernwaarden én onze zeven speerpunten. Dit Koersplan is te vinden op de documentenpagina.

De Dordtse schoolvereniging verzorgt basisonderwijs op algemene grondslag, dat wil zeggen op basis van gelijkheid en wederzijds respect voor alle kinderen en ouders.

In onze missie staat onze gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal: 

“Samen werken we aan de ontwikkeling en het geluk van onze leerlingen. Zo dragen we bij aan een vreedzame en duurzame maatschappij en een betere wereld.”

Onze kernwaarden verklaren waarom we de dingen doen, die we doen. We geloven in:

  • Ontwikkeling & groei
  • Verantwoordelijkheid nemen en geven
  • Samen
  • Gelijkwaardigheid
  • Veiligheid

Onze kernwaarden kun je terugvinden is alles wat we doen en hoe we met elkaar omgaan.

Onze visie is: 

Goed onderwijs helpt kinderen om hun eigen weg te vinden in het leven, en een plaats voor zichzelf te vinden in de wereld. De school is een oefenplaats voor de samenleving. Op onze scholen helpen we onze leerlingen daarom om zichzelf te leren kennen en uit te drukken. Ook leren we hen andere mensen te begrijpen; dat doen we door onderlinge verschillen en overeenkomsten te laten zien en waarderen. Wij reiken daarvoor de kennis aan en laten kinderen ervaringen opdoen met diversiteit in de klas en de wereld om hen heen. We brengen de wereld in de klas en praten met de kinderen over wat daarin gebeurt en wat dat voor henzelf kan betekenen.

Om ervoor te zorgen dat leerlingen een zinvolle en persoonlijke plek in de samenleving in kunnen nemen, besteden we nadrukkelijk aandacht aan burgerschapsvaardigheden en aan rekenen, taal, schrijven en lezen.

We ondersteunen onze leerlingen in hun ontwikkeling naar zelfstandige en verantwoordelijke burgers.

We weten zeker dat iedereen kan leren en zich kan ontwikkelen. We geloven dat we door op onze eigen wijze in de scholen te werken, we bijdragen aan het geluk van onze kinderen, nu en later, én dat we werken aan een duurzame en vreedzame samenleving.

Dit alles doen we samen: in de scholen met ouders en met onze partners. We hebben elkaar nodig om onze ambities te verwezenlijken.

Bij de Dordtse Schoolvereniging kun je groeien!

Werken aan jouw eigen toekomst en aan de toekomst van onze leerlingen. Dat doen we samen!. Omdat wij het belangrijk vinden dat jij jezelf ontwikkelt helpt de Dordtse Schoolvereniging jou om je talent zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, daarvoor bieden wij coaching en ruime scholingsmogelijkheden aan. We bieden jou ook een goede werkplek in een prettige schoolomgeving met betrokken collega’s en ouders. Spreekt dit je aan?

We nodigen je van harte uit om te solliciteren op onze vacatures.

Staat er geen geschikte vacature voor jou bij maar ben je wel benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur dan een mailtje naar onze bestuurder.