1

Het onderwijs op School Vest wordt gegeven op basis van algemene grondslag, dat wil zeggen op basis van de respect, gelijkheid en waardering van onderlinge verschillen. Het kind met al zijn/haar talenten, mogelijkheden en onmogelijkheden staat bij ons centraal. Daarbij schenken wij bijzondere aandacht aan het functioneren binnen de groep en in de school. We stralen uit dat we een school zijn waar veel aandacht wordt besteed aan beweging, creativiteit en expressie.

We willen een school zijn waar kinderen worden uitgedaagd hun grenzen op een positieve manier te verleggen en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te vergroten. We willen kindgericht en resultaatgericht werken waarbij we van al onze kinderen hoge verwachtingen hebben. We proberen elk kind op een zo hoog mogelijk niveau te brengen met inachtneming van de mogelijkheden en talenten van het kind. We richten ons op het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind door het succeservaringen te laten opdoen. Leren is leuk en fouten maken hoort erbij. In de klas betekent dit dat de leerkrachten rekening houden met de talenten en mogelijkheden van elk kind. Zij geven instructie op niveau zodat elk kind de leerstof op zijn/haar niveau aangeboden krijgt. Leerkrachten hebben daarbij een signalerende rol. Zij zullen zich moeten specialiseren in het vroegtijdig ontdekken van problemen of juist talenten.

De leerkracht is de coach van de groep. Hij/zij ondersteunt en moedigt de leerlingen aan tijdens hun leer- en ontwikkelingsproces. We werken dan ook als leerkrachten bewust aan de relatie met het kind en tussen de kinderen onderling. Ook zelf verantwoordelijk zijn voor keuzes die je als mens maakt en daarvoor durven uitkomen, zijn waarden die bij ons hoog in het vaandel staan. Het wederzijds respect en begrip komen hierbij opnieuw aan bod. Ons streven is dan ook dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Onze school biedt een rustige, veilige en stimulerende leeromgeving waarin kinderen zich competent voelen, zelfstandig aan de slag kunnen en een goede relatie hebben met hun leerkrachten en hun klasgenoten. Kinderen en leerkrachten waarderen hierbij elkaars eigenheid. Daarnaast is de leerkracht het eerste contact tussen school en thuis. Van de leerkrachten wordt dan ook een goede communicatie met ouders verwacht. Zij zullen in gesprek gaan met ouders, hen op de hoogte houden van activiteiten binnen de groep en tijdig informeren indien er problemen zijn. Onze leerkrachten streven laagdrempeligheid voor ouders na en gaan ervan uit dat ouders in gesprek gaan met de leerkracht indien er vragen of opmerkingen zijn.