School Mühring

Het onderwijs op De School Mühring wordt gegeven op basis van algemene grondslag, dat wil zeggen op basis van de respect, gelijkheid en waardering van onderlinge verschillen.


6

Ons doel is om de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden die de verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, de directe omgeving en de samenleving. We creëren een veilige omgeving waarin onze leerlingen en medewerkers zich kunnen ontwikkelen en kunnen samenwerken op basis van wederzijds respect. Lees meer