School Vest

Het onderwijs op School Vest wordt gegeven op algemene grondslag,
dat wil zeggen op basis van gelijkheid van alle gezindten.


3

Het kind met al zijn/haar talenten, mogelijkheden en onmogelijkheden staat bij ons centraal. Daarbij schenken wij bijzondere aandacht aan het functioneren binnen de groep en in de school. We willen uitstralen dat we een school zijn waar veel aandacht wordt besteed aan beweging, creativiteit en expressie. Lees meer.